DanyOneN

“It always seems impossible until it’s done.”
Nelson Mandela

Sau khi làm xong website này, mình đã có thêm một dẫn chứng hùng hồn cho câu nói trên của ông.

danyonen-screenshot

Đây là web portfolio của một anh Art Director – người vô tình “ép” mình đến với những animation đó giờ chỉ thấy trên awwwards, mà cho đến lúc nhận làm rồi mình vẫn rất lo vì sợ không làm được.

Cũng là trang web đầu tiên mình dùng GSAP để làm animation.

Đây là một cột mốc!